Digitálna dokumentácia

Digitálny tvar je zabezpečený súbormi typu PDF, ktorý nahradzuje jednotlivé časti dokumentácie v bežných formátoch A4 alebo A3. Jeho výhodou je univerzálnosť, rozšírenosť, schopnosť reprodukovať papierové kópie a v neposlednom rade aj vhodnosť pre skenované podklady.
Pre výkresy väčších formátov spracovávaných pomocou CAD systémov je vhodnejším formátom DWF, v prospech ktorého hovorí jeho prehliadanie v internetovom prostredí (Internet Expolorer, Netscape Navigator). Používa sa voľne dostupný plug-in WHIP!, ktorého nespornou výhodou je manipulácia s prezeraným súborom podobná ako u CAD systémov (zoomovanie, posúvanie, práca s vrstvami, ...).

Tieto formáty (PDF a DWF) sú vo veľkej miere využívané najmä na internete, pre ich prezeranie možno použiť Adobe Reader a DWF viewer. Ich hlavnou prednosťou je všeobecná dostupnosť a použiteľnosť.

Príklady digitálneho spracovania dokumentácie možno nájsť v sekcii "Galéria".