Základný predmet nášho podnikania:

  • Štúdie nových vedení vvn ukážka
  • Staticko-konštrukčný návrh stožiarov a základov pre nové vedenia vvn a príbuzné
    typy priestorových prútových konštrukcii 
  • Projekty opráv a rekonštrukcií postavených starých vedení vvn 
  • Statické posudky existujúcich stožiarov a základov a návrh ich opravy
  • Výrobná a montážna dokumentácia stožiarov 
  • Technicko-konzultačná činnosť pre projekty mechanických skúšok stožiarov
  • Inžiniersko-konzultačná činnosť pre vyššie uvedené oblasti