Svojím potencionálnym partnerom doma aj v zahraničí môžeme vo vysokej kvalite ponúknuť najmä:

 
  • Vypracovanie dokumentácie stožiarov od prvotného návrhu po vstupné údaje v digitálnej forme slúžiace ako podklad pre výrobu
  • Používanie osvedčených CAD systémov
  • Optimalizácia stožiarov a základov s ohľadom na minimalizáciu nákladov pre ich výrobu
  • Schopnosť projektovania podľa rôznych národných noriem (DIN, BS, ÖNORM, ASCE ...) ukážka
  • Praktické skúsenosti s výstavbou vedení vvn
 

Projektovú dokumentáciu môžeme okrem papierovej formy dodať aj v digitálnej forme.