REFERENCIE

LC SEREĎ

Názov stavby:

Priemyselný park - Logistické centrum a priemyselná výroba Sereď, SO601: Prekládka 2x110 kV vedenia č. 8818/8877, SO 601 : Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV č.8865/8866 - západná vetva

Popis: Prekládka vedenia VVN

Dĺžka: 2 + 4 km

Projekt: 2016

Realizácia: 2017  

KNM ČADCA

Názov stavby:

Čadca: Rekonštrukcia 2x110 kV 7855/603/604 TR Kysucké Nové Mesto – Čadca

Popis: Rekonštrukcia vedenia, výmena stožiarov, základov, vodičov, izolácie

Dĺžka: 17 km

Projekt: 2016 - 2017

Realizácia: 2018  

HANDLOVÁ

Názov stavby:

Handlová - Rekonštrukcia vedenia 110kV č.7703, TR Handlová (HAN) - TR Pravenec (PRA), Rajec (RAJ)

Popis: Rekonštrukcia vedenia, výmena stožiarov, základov, vodičov, izolácie

Dĺžka: 7,4 km

Projekt: 2017 - 2018

Realizácia: 2019  

DIAĽNICA D4R7

Názov stavby:

Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, 602 Preložka vzdušného vedenia VVN 2x110 kV l.č. 8204, 8899 v km 12,861 D4, Časť: 2. Preložka vzdušného vedenia VVN 400 kV l.č. 498

Popis: Prekládky vedení z titulu budovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Dĺžka: 0,5 + 2,6 km

Projekt: 2017-2018

Realizácia: 2018 

V8887/8888

Názov stavby:

Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. V8887/8888

Popis: Rekonštrukcia vedenia, výmena stožiarov, základov, vodičov, izolácie

Dĺžka: 3,8 km

Projekt: 2016-2017

Realizácia: 2017

Areál COMS 01 Budča-Zvolen

Názov stavby:

Inžinierske siete pre areál COMS 01 Budča, I. Etapa obj. SO 03 - Preložka 110 kV vedenia

Popis: Prekládka vedenia VVN do novej trasy

Dĺžka: 0,7 km

Projekt: 2017

Realizácia: 2017

Cookies